Wniosek o abonament

Zima 2023/2024 r.

Uczeń

Płatnik

Rozpoczęcie abonamentu

Chcę, aby abonament rozpoczął się w dniu:

Szczególne wymagania dietetyczne
Vegan

Danie wegańskie jest dostępne codziennie dla wszystkich subskrybentów Skólamatur. Zapis na dietę wegańską zapewnia, że uczeń otrzyma wegańskie jedzenie w te dni, kiedy oferowane jest niestandardowe wyżywienie, np. prowiant na wycieczki szkolne.

Komentarze

Metoda płatności


Kwota abonamentu zostanie pobrana z następującej karty kredytowej 1. dnia każdego miesiąca

Warunki abonamentu

Pierwszy okres abonamentu trwa od pierwszego dnia szkoły do końca września. Od października do kwietnia (włącznie) poszczególne okresy abonamentu odpowiadają miesiącom kalendarzowym, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Ostatni okres abonamentu w zimie trwa od początku maja do ostatniego dnia szkoły. Nie ma możliwości wykupienia abonamentu na posiłki na część okresu abonamentowego.

Umowa abonamentowa zostanie automatycznie przedłużona w niezmienionej formie z jednego okresu abonamentowego na następny, chyba że wniosek o zmianę lub unieważnienie zostanie otrzymany w sposób możliwy do zweryfikowania przed 25. dniem miesiąca poprzedzającego. Informację o zmianach lub rezygnacji z abonamentu należy przesłać pocztą e-mail na adres skolamatur@skolamatur.is. Potwierdzenie rezygnacji zostanie przesłane zwrotnie pocztą e-mail i będzie ona obowiązywać od początku kolejnego okresu subskrypcji lub końca kolejnego okresu subskrypcji w przypadku odpowiedniego zgłoszenia.

Powiadomienie o rezygnacji musi wpłynąć do 25. dnia poprzedniego miesiąca, jeśli ma ona obowiązywać od następnego miesiąca.

Abonament jest płatny na początku okresu abonamentowego. Terminem płatności jest 1. dzień miesiąca abonamentowego, a ostateczny termin płatności następuje 5 dni później. Faktury będą uważane za przyjęte, chyba że możliwe do zweryfikowania uwagi zostaną zgłoszone nie później niż 7 dni po rozpoczęciu okresu abonamentowego.

W przypadku wybrania opcji otrzymywania druku przelewu pocztą do naliczonej kwoty zostanie dodana dopłata w wysokości 322 ISK. Żadna opłata za transakcję nie jest dodawana do wezwań do zapłaty bez użycia papieru, które będą wysyłane tylko za pośrednictwem usług bankowości domowej/internetowej. W przypadku płatności kartą kredytową nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty. Jeśli na karcie kredytowej nie ma wystarczających środków, do zarejestrowanego płatnika zostanie wysłany druk przelewu. Powtórne wezwanie do zapłaty zostanie wysłane pocztą po upływie 7 dni od ostatecznego terminu płatności, co spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 950 ISK na pokrycie kosztów wysłania listu windykacyjnego.

Abonament na posiłki może zostać wykorzystany tylko przez zarejestrowanego abonenta. Z abonamentu na posiłki nie mogą korzystać osoby inne niż zarejestrowany abonent.

Jeżeli płatność za abonament na posiłki nie zostanie otrzymana w uzgodnionym okresie prolongaty, wydawanie posiłków szkolnych może zostać wstrzymane. Jeśli tak się stanie, a zadłużenie zostanie spłacone w okresie abonamentowym po zaprzestaniu wydawania posiłków szkolnych, abonament zostanie wznowiony bez uprzedzenia, chyba że wcześniej otrzymano pisemną rezygnację. Jeżeli natomiast zadłużenie zostanie spłacone po zakończeniu okresu abonamentowego, należy złożyć nowy wniosek o abonament. W takim przypadku należy wysłać wiadomość e-mail na adres skolamatur@skolamatur.is.

Specjalna żywność dietetyczna niezbędna z powodu alergii lub nietolerancji jest dostarczana po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego. W przypadku otrzymania zaświadczenia lekarskiego po rozpoczęciu kolejnego okresu abonamentowego wydawanie specjalnych potraw dietetycznych rozpocznie się od następnego poniedziałku. Zaświadczenia lekarskie należy przedstawić w biurze pod adresem Skólamatur ehf., Iðavellir 3d, Reykjanesbær lub wysłać pocztą e-mail na adres skolamatur@skolamatur.is.

Skólamatur ehf. zwraca uwagę, że firma nie może zapewnić, nawet w przypadku diety specjalistycznej, że w żywności nie znajdują się śladowe ilości alergenów.

Przedłużenie abonamentu nie jest możliwe, jeśli wnioskodawca/płatnik zalega z zapłatą.

Skólamatur ehf. zastrzega sobie prawo do zmiany reklamowanego wcześniej menu i/lub wprowadzenia innych zmian w swoich usługach, jeśli będzie to konieczne.

Wszelkie dane osobowe powstałe w związku z subskrypcją oraz w wyniku korzystania ze strony internetowej Skólamatur ehf. będą każdorazowo traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Gwarantowana jest pełna poufność.

Wymagane są tylko informacje, które są niezbędne do uzyskania posiłków szkolnych i dokonania płatności. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych Skólamatur ehf. Na naszej stronie internetowej używamy technologii SSL w celu bezpiecznego przesyłania informacji do naszego systemu rezerwacyjnego.

Nasz system rezerwacyjny przechowuje wszystkie informacje na szyfrowanym serwerze. Wszystkie serwery, z których korzystamy, będą szyfrować Państwa informacje. Nasz system komputerowy jest chroniony przez oprogramowanie antywirusowe, które regularnie przeprowadza wyszukiwanie w celu wykrycia naruszeń bezpieczeństwa.

Każdy, kto ma dostęp do danych osobowych, jest zobowiązany do zachowania poufności. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które dotyczy danych osobowych użytkownika, zostanie on niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. Naruszenie bezpieczeństwa jest rozumiane jako usunięcie, zmiana, ujawnienie lub dostęp do danych osobowych przez przypadek lub w związku z działalnością przestępczą.


Augnablik...

Sími: 420 2500
8:00 - 16:00